Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2021

1. YLEISTÄ

Toiminnan tavoitteena on edistää lesbisen yhteisöllisyyden kautta erityisesti vanhempien naisia rakastavien naisten sosiaalisia siteitä ja yhteiskunnallista osallisuutta sekä naistenvälisten suhteiden kulttuurista näkyvyyttä. Tapahtumia järjestää hallitus mutta muidenkin jäsenten toivotaan osallistuvan aktiivisesti tilaisuuksien suunnitteluun ja organisointiin. Tansseja ja muuta toimintaa, kuten retkiä, leirejä, liikuntaa, kulttuuritapahtumia ja keskusteluja pystytään toivottavasti järjestämään terveysturvallisesti edellistä vuotta enemmän. Yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa jatketaan tiiviinä.

2. HALLINTO JA TALOUS

Mummolaakson vuosikokous pidetään 25.4.2021 etäkokouksena Google Meet alustalla. Vuosikokouksessa valittava hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa ja organisoi toimintaa eri työryhmien ja henkilökohtaisten vastuualueiden kautta vuosikokouksen antamien suuntaviivojen ja talousarvion mukaan. Alueellista toimintaa maakunnissa tuetaan mahdollisuuksien mukaan.

Taloutta pyritään kehittämään pitkällä aikavälillä niin, että yhdistystyötä voidaan tarvittaessa vahvistaa palkallisella työvoimalla nykyisen vapaaehtoistyön ohella. On myös odotettavissa, että eläkeikäisten määrän kasvu jäsenistössä nostaa vähitellen vanhemman kohderyhmän osallistumiskynnystä sekä fyysisten haasteiden että taloudellisten rajoitteiden takia. Rajoitteita on pyrittävä kompensoimaan, jotta ikä ei tule osallistumisen esteeksi.

3. TOIMINTA
3.1 TANSSIT

Tanssien järjestelyistä huolehtii biletyöryhmä. Tansseja järjestetään kun koronatilanne hellittää. Helsinki Pride -viikolla pyritään pitämään perinteiset Sherrykahvitanssit 3.7.2021 Bottan juhlasalissa. Syksyllä jatketaan tanssien järjestämistä. Suunnitelmia on tehty myös Turussa yhteistyössä Turun seudun Mummolaakson kanssa järjestettävistä tansseista.

3.2 RETKET JA ULKOILU

Retket, leirit ja liikunta ulkoilmassa ovat yhdistyksen tuttua perustoimintaa, joka edistää mummolaaksolaisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Teemallisia liikuntatapahtumia, saaristo- tai luontoretkiä suunnitellaan sesongin mukaan koronatilanteen niin salliessa. Liikuntatapahtumien kehittelyssä tehdään yhteistyötä HOT ry:n kanssa.

Yhdistyksen perinteinen syysleiri pidetään 17.- 19.9.2021 hyväksi todetussa Särsjärven leirikeskuksessa Padasjoella. Ohjelmassa on aiempien vuosien tapaan kalastusta, uintia, peruskuntoa ylläpitävää liikuntaa, ohjattua yhteistä toimintaa ja rentoutusta.

3.3 KULTTUURI

Ryhmävierailuja kulttuuritapahtumiin jatketaan kevään jälkeen ajankohtaisen kulttuuritarjonnan mukaan sateenkaarevia teemoja painottaen.

3.4 KAHVI-ILLAT JA OPINTOTILAISUUDET

Maikki Friberg-kodissa Bulevardilla jatketaan teemallisia kahvi-iltoja. Suosittuja Lukulepakkojen kirjallisuuskeskusteluja, joissa käsitellään ajankohtaisia lbtq-aiheisia julkaisuja eri genreissä, pidetään keväällä ja syksyllä.

Setalta saadun projektiavustuksen avulla järjestetään alkuvuodesta kurssi Valmiuksien kehittäminen virtuaalitapahtumille ja etäosallistumiselle. Muitakin alustuksia, luentoja tai opintotilaisuuksia suunnitellaan resurssien mukaan esim. kansainvälisen lesbonäkyvyyden päivän 26.4. ja sateenkaarihistoriakuukauden viettoon liittyen.

3.5 MUU TOIMINTA JA YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA

Yhteistyötä Setan seniorityön ja sen vertaistukiryhmien kanssa pidetään yllä ja kehitetään. Mummolaakso tiedottaa jäsentiedotteessaan, verkkosivuilla ja somessa Setan seniorityön organisoimien avointen ja luottamuksellisten vertaistukiryhmien kokoontumisista ja muusta toiminnasta. Seniorityön tiedotukseen pyritään saamaan vastavuoroisesti tietoa Mummolaakson palvelutarjonnasta lbt-senioreille. Resurssien mukaan osallistutaan ja otetaan kantaa Setan vaikuttamistyöhön edustajakokouksen ja valtuuston kautta.

Yhdistys osallistuu Helsinki Pride -yhteisön Helsinki Prideihin omalla ohjelmallaan ja järjestää Pride-kulkueeseen Mummolaakso-osaston. Resurssien mukaan ollaan mukana myös muiden paikkakuntien pride-tapahtumissa. Turun Seudun Mummolaakson kanssa järjestetään joko Turku Priden yhteydessä elokuussa tai myöhemmin syksyllä Turussa toimintalauantai, joka voisi sisältää tanssien lisäksi vierailun kulttuuritapahtumaan tai muuhun kohteeseen.

Turun Seudun Mummolaakson, Pirkanmaan Setan Mummolaakso-ryhmän ja Naisasialiitto Unionin kanssa toteutettua yhteistyötä tiedottamisen ja verkostoitumisen muodossa pidetään yllä. Edelleen pyritään tukemaan uusien mummoryhmien perustamista muualle maahan ja edistämään vanhempia lbtq-naisia palvelevaa omatoimista aktivismia kuten kävelyryhmiä ja peliporukoita.

4. TIEDOTUS

Mummolaakson tapahtumista tiedotetaan jäsenkirjeellä, joka lähetetään sähköpostilla. Verkkosivustolla www.mummolaakso.fi ja facebookin Mummolaakso-ryhmässä sekä avoimella fb-sivulla ilmoitetaan sekä yhdistyksen että yhteistyökumppaneiden tapahtumista. Tarvetta ja mahdollisuuksia muiden someviestimien käyttöön selvitetään.

Yhdistyksen käyntikorttina toimivaa ’messuesitettä’ päivitetään ja painatetaan tarpeen mukaan. Postiosoite c/o Naisasialiitto Unioni, Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki vastaanottaa Mummolaaksolle tulevat perinteiset kirjeet ja sähköposti info@mummolaakso.fi sähköiset viestit. Ulos suuntautuvassa uutisoinnissa hyödynnetään lehdistötiedotepalvelu e-pressiä Setan kautta.

5. JÄSENISTÖ

Mummolaakson jäseneksi voi liittyä missä tahansa yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa tai maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen esitteessä ja tiedotteessa ilmoitetulle tilille. Jäsenkausi on kalenterivuoden mittainen. Mummolaakso on valtakunnallinen yhdistys vaikka toiminta tällä hetkellä keskittyykin Etelä-Suomeen. Muiden alueiden jäsenistön paikallisen toiminnan kehittämistä kannustetaan.