Yhdistys

Lyhyesti yhdistyksestä
Mummolaakso ry – Gummedalen rf

Mummolaakso ry – Gummedalen rf perustettiin Vapautuspäivillä Helsingissä 13.8.1994. Perustavassa kokouksessa yhdistyksen sääntöihin kirjattiin mm.:

“Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lesbojen ja bi-naisten keskinäistä solidaarisuutta ja huolenpitoa sekä tarjota omasta identiteetistä lähtevä vaihtoehto perinteiselle vanhusten hoidolle”.

Tällä hetkellä Mummolaakso järjestää mm. tansseja, retkiä, kahvi-iltoja, teatteri- ja kulttuuriretkiä sekä viikonloppuleirejä. Toiminnan tarkoituksena on tarjota jäsenille tietoa, virkistystä ja mahdollisuuksia solmia ja ylläpitää kontakteja toisiin lesboihin ja bi-naisiin. Tavoitteena on myös luoda sellaista sosiaalista verkostoa, joka auttaa yhdistyksen jäseniä yksinäisyydessä, sairaudessa ja muissa kriisitilanteissa.

Yhdistys on Setan jäsenjärjestö ja tekee Setan kanssa kiinteää yhteistyötä mm. Yhdenvertainen vanhuus-projektissa. Projekti tähtää siihen, että seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus otetaan huomioon koko palvelujärjestelmässä ikääntyneiden käyttämissä palveluissa.

Nimestään huolimatta Mummolaakso on avoin kaiken ikäisille itsensä lesboiksi tai biseksuaaleiksi tunteville naisille. Yhdistys on valtakunnallinen, mutta toiminta keskittyy tällä hetkellä pääkaupunkiseudulle. Turun ympäristössä toimii oma yhdistyksensä Turun seudun Mummolaakso ry ja Tampereella kokoontuu Mummolaakso ryhmä. Molemmat tekevät paljon yhteistyötä Mummolaakso ry:n kanssa. Mummolaakso on myös Naisasialiitto Unionin ja Naisten linja ry:n jäsen.

Olemme tulevaisuudessa vahvoja, viisaita ja villejä Mummoja.

Kaikesta toiminnasta ja tapahtumista saat varmimmin tietoa liittymällä Mummolaakson jäseneksi, jolloin saat jäsenpostia säännöllisesti. Saat myös alennusta tanssilipuista ja muista osallistumismaksuista.

Yhdistyksen toimintatavat

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 5 varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Yhdistyksen toimintaan liittyviä tehtäviä on pyritty jakamaan tasaisesti hallituksen jäsenille. Yksi toimii taloudenhoitajana ja jäsenrekisterin ylläpitäjänä, toinen sihteerinä, kolmas ottaa vastaan yhdistyksen sähköpostin ja useampikin hallituslainen hoitaa tiedottamista. Hallituksen jäsenillä on myös päävastuu mummotilaisuuksien järjestämisessä.

Bile-, kulttuuri- ja tiedotustyöryhmät valmistelevat itsenäisesti asioita hallituksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Biletyöryhmä järjestää tansseja ja klubi-iltoja 5-6 kertaa vuodessa hankkien tilat ja esiintyjät sekä organisoiden lipunmyynnin. Kulttuurityöryhmä järjestää mm. kahvi-iltoja Naisasialiitto Unionin tiloissa Bulevardilla sekä useita teatteri- ja näyttelyvierailuja vuosittain. Tiedotusryhmä vastaa jäsenistölle 4-5 kertaa vuodessa lähetettävän tiedotteen toimittamisesta ja taitosta sekä nettisivujen päivityksestä.